Skip to main content

Diwrnod drysau agored arbennig cynulleidfa Gaernarfon.

Cyfle i ddysgu am ein haddoliad a'n gweinidogaeth yn lleol a byd eang.

Neuadd y Deyrnas Tystion Jehofa

Pepper Lane

Caernarfon

LL55 1RG

Ar Stryd Y Porth Mawr, dros y ffordd o Hole in the Wall St

Dim mynediad i gerbydau lawr Pepper Lane.

Rhaid parcio ar y stryd fawr neu yn y maes parcio

 

 

 


Prisiau

Am Ddim

Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Sad 07 Medi 2019
10:30 - 15:30

Digwyddiadau eraill y byddech efallai yn eu hoffi

Pob digwyddiad