Skip to main content

' Ironmaster ' comisiynodd William Crawshay Gastell Cyfarthfa yn 1824. Roedd y plasty castechog mawreddog hwn yn anwybyddu ei waith haearn hynod lwyddiannus ac mae wedi cael ei alw, "heneb fwyaf trawiadol yr oes haearn ddiwydiannol yn ne Cymru. Ers 1910, mae'r adeilad wedi bod yn agored i'r cyhoedd fel Amgueddfa ac oriel gelf, gyda chasgliad anhygoel o gelf a ffeithiau. Ar gyfer Drysau Agored 2019, bydd Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa yn mynediad am ddim i bawb. Cymerwch y cyfle unigryw hwn i ymweld â'r orielau ffantastig, gweld paentiadau clasurol a chyfoes, gweld miloedd o wrthrychau, nid yn unig o Ferthyr Tudful diwydiannol, ond o bob cwr o ' r byd. Darganfyddwch amseroedd agor ar ein gwefan www.cyfarthfa.com neu ffoniwch 01685 727371. SAT NAV CF47 8RE Ar ddydd Sadwrn, Medi 21, bydd sgwrs wedi ei selio am wrthrychau o WW1 a WW2 yn cael eu cynnal. Bydd gwrthrychau ' n cael eu tynnu allan o storfa a'u dangos i'r rhai sy'n bresennol. Ewch i https://cadw.gov.wales/cyfarthfa-castle-museum-and-art-gallery


Prisiau

Am Ddim