Skip to main content

Dan arweiniad y gymuned, mae Prosiect Porth Tywi bellach yn adfer, yn ail-gysylltu ac yn adfywio gerddi a pharcdir hanesyddol Palas yr Hen Esgob, a fu am fwy na 400 mlynedd yn gartref i Esgob Tyddewi, ac sydd bellach yn gartref i Amgueddfa Sir Gaerfyrddin. Gyda'i ardd o lysiau a ffrwythau ar gyfer y gegin sydd wedi'i hamgylchynu a waliau uchel, tiroedd pleser, ystumllyn a dolydd rydym yn adfer y safle. Safle sydd ag iddo bwysigrwydd cenedlaethol. Rydym hefyd yn gwella mynediad i'r safle ar gyfer y cyhoedd yn ogystal â gwella’r amodau ar gyfer bywyd gwyllt. Yn ogystal â hyn rydym yn adfer adeiladau allanol Palas yr Hen Esgobion i greu cyfleusterau newydd i ymwelwyr gan gynnwys ardal addysg a chaffi a fydd yn  agor yn ystod y Gwanwyn 2021.

Rhannu ein Gardd Ddirgel

Mae Ymddiriedolaeth Porth Tywi (Tywi Gateway Trust) yn awyddus i rannu ei gardd ddirgel drwy agor y drysau ar yr ardd gegin furiog lle bydd cyfle i weld y cynnydd sydd wedi’i wneud. Fe'ch gwahoddir hefyd i ymuno â staff a gwirfoddolwyr yr Ymddiriedolaeth i fwynhau’r ardd brydferth a diarffordd hon. Bydd arddangosfeydd a theithiau tywys yn cael eu cynnal a bydd cyfle i wybod mwy am dyfu ffrwythau a llysiau'r ardd gyda'r Prif Arddwr Piers. Bydd cyfle hefyd i flasu’r afalau a'r gellyg, i astudio bywyd gwyllt y Parc ac i weld y llyfrau yn yr Amgueddfa gyda chymorth y gwirfoddolwyr. Gallwch hefyd ymweld â phorthdy o ddechrau'r 19eg ganrif a gweld beth mae archeolegwyr ar y safle wedi'i ddarganfod.

Parc yr Esgobion, Palas yr Hen Esgobion, Amgueddfa Sir Gaerfyrddin, Abergwili, Sir Gaerfyrddin, SA31 2JG

O'r gylchfan ar yr A40 yn Abergwili dilynwch yr arwyddion i'r Amgueddfa

Er bod y prif lwybrau ym Mharc yr Esgobion yn gwbl hygyrch mae'r llwybrau yn yr ardd furiog yn anwastad ac ni ellir eu defnyddio mewn cadair olwyn.


Prisiau

Am Ddim