Skip to main content

Cafodd Pont Britannia, sy’n ymestyn dros y Fenai i Ynys Môn, ei hadeiladu gan Robert Stephenson a chafodd ei hagor fel pont reilffordd yn 1850. Mae’r mynedfeydd i’r tiwbiau haearn gwreiddiol a oedd yn cludo’r trenau wedi’u hystlysu a cherfluniau llew mawr. Ers ailwampio’r bont yn yr 1970au, mae’r llewod wedi’u cuddio, islaw’r ffordd newydd. 

Dewch am dro gyda Threftadaeth Menai i weld llewod cudd Pont Britannia! Mae’r cerfluniau, a oedd unwaith bob ochr i fynediad y bont, ond yn awr yn gorwedd islaw’r ffordd, prin yn cael eu gweld bellach.

Bydd ein harweinyddion cymwys yn arwain y teithiau cerdded at waelod Pont Britannia, ble gellir gwerthfawrogi strwythur trawiadol y bont, ynghyd â cherfluniau anhygoel y llewod. Cewch ddysgu am hanes y bont a sut cafodd ei hadeiladu, ynghyd â gwybodaeth gyffredinol am y Fenai.

Mae archebu lle yn hanfodol - llefydd cyfyngedig; dewiswch rhwng 10.30am neu 2.30pm.  Hefyd dewiswch rhwng ymweld â ni o ochr Ynys Môn neu o ochr Gwynedd. Cysylltwch 01248 715046 or info@menaiheritage.org.uk

Bydd mynychwyr yn derbyn man cyfarfod ynghyd â threfniadau parcio pan fyddant yn archebu lle.

Bydd ymwelwyr o ochr Ynys Môn angen cerdded ychydig i’r bont. Bydd taith gerdded hirach hefyd yn digwydd ar ochr Gwynedd, ger Treborth. Bydd y teithiau ar lefel ffyrdd di-blamant neu lwybrau gn mwyaf, ond bydd rhai rhannau ar lethrau serth neu lawr grisiau at lan y môr creigiog.


Prisiau

Am Ddim