Skip to main content

Mae'r strwythur rhestredig Gradd 1 hwn wedi dominyddu gorwel Casnewydd er 1906. Mae'n un o ddim ond chwe phont cludo weithredol ledled y byd o gyfanswm o ugain a adeiladwyd.

Ar benwythnos olaf y tymor gall ymwelwyr fwynhau reidiau gondola ar draws yr Wysg, cymryd y golygfeydd gorau o'r ddinas o'r rhodfa uchaf a darganfod hanes y bont odidog hon.

Bydd yr artist lleol Naz Syed yn cynnal gweithgareddau teuluol.

Cyfeiriad - Pont Cludiant Casnewydd, Brunel Street, Casnewydd, NP20 2JY.

Cyfarwyddiadau - o naill ai cyffordd 24 neu 28 o'r M4 cymerwch ffordd ddeuol yr A48 (Southern Distributor Road) sy'n rhedeg reit heibio'r bont. Mae yna barcio cyfyngedig ar y safle y tu allan i'r ganolfan ymwelwyr yn y gorllewin; fodd bynnag, gellir dod o hyd i faes parcio bach oddi ar yr A48, Coomassie Street. Mae parcio ar y dwyrain ar Stephenson Street.

Ar fws - ewch ar Fws Casnewydd 40/41 o'r brif orsaf fysiau (y tu allan i Debenhams) https://www.newportbus.co.uk/Journey-Planner Y safle bws agosaf yw Eglwys St Stephens sydd o dan 10 munud ar droed i'r bont .

Mae rhai agweddau ar y bont, yn enwedig y ddringfa i'r lefel uchel, yn her. Os ydych chi am ddringo'r bont, dylech ddilyn y canllawiau diogelwch hyn a sicrhau:

* rydych chi'n gorfforol alluog i ddringo'r 270 o risiau

* nid oes gennych unrhyw gyflyrau hysbys ar y galon / ysgyfaint

* nid ydych wedi meddwi nac o dan ddylanwad cyffuriau

* nid ydych yn dioddef o fertigo

* rydych chi'n gallu dringo'r grisiau heb gymorth

* nid ydych yn cario unrhyw blant

* rydych chi'n cymryd sylw o'r wybodaeth ddiogelwch sydd ar gael.

Cyfrifoldeb rhieni a gofalwyr yw penderfynu a yw plant neu gyhuddwyr yn gallu dringo i'r lefel uchel.

Sylwch - mewn tywydd gwlyb neu wyntog ni chaniateir mynediad i'r rhodfa uchaf am resymau diogelwch.

Delwedd trwy garedigrwydd ffotograffiaeth Roger Fuller


Prisiau

Am Ddim