Skip to main content

Mae'r strwythur rhestredig Gradd 1 hwn wedi dominyddu gorwel Casnewydd er 1906. Mae'n un o ddim ond chwe phont cludo weithredol ledled y byd o gyfanswm o ugain a adeiladwyd.

Ar benwythnos olaf y tymor gall ymwelwyr fwynhau reidiau gondola ar draws yr Wysg, cymryd y golygfeydd gorau o'r ddinas o'r rhodfa uchaf a darganfod hanes y bont odidog hon.

Bydd yr artist lleol Naz Syed yn cynnal gweithgareddau teuluol.

Cyfeiriad - Pont Cludiant Casnewydd, Brunel Street, Casnewydd, NP20 2JY.

Cyfarwyddiadau - o naill ai cyffordd 24 neu 28 o'r M4 cymerwch ffordd ddeuol yr A48 (Southern Distributor Road) sy'n rhedeg reit heibio'r bont. Mae yna barcio cyfyngedig ar y safle y tu allan i'r ganolfan ymwelwyr yn y gorllewin; fodd bynnag, gellir dod o hyd i faes parcio bach oddi ar yr A48, Coomassie Street. Mae parcio ar y dwyrain ar Stephenson Street.

Ar fws - ewch ar Fws Casnewydd 40/41 o'r brif orsaf fysiau (y tu allan i Debenhams) https://www.newportbus.co.uk/Journey-Planner Y safle bws agosaf yw Eglwys St Stephens sydd o dan 10 munud ar droed i'r bont .

Mae rhai agweddau ar y bont, yn enwedig y ddringfa i'r lefel uchel, yn her. Os ydych chi am ddringo'r bont, dylech ddilyn y canllawiau diogelwch hyn a sicrhau:

* rydych chi'n gorfforol alluog i ddringo'r 270 o risiau

* nid oes gennych unrhyw gyflyrau hysbys ar y galon / ysgyfaint

* nid ydych wedi meddwi nac o dan ddylanwad cyffuriau

* nid ydych yn dioddef o fertigo

* rydych chi'n gallu dringo'r grisiau heb gymorth

* nid ydych yn cario unrhyw blant

* rydych chi'n cymryd sylw o'r wybodaeth ddiogelwch sydd ar gael.

Cyfrifoldeb rhieni a gofalwyr yw penderfynu a yw plant neu gyhuddwyr yn gallu dringo i'r lefel uchel.

Sylwch - mewn tywydd gwlyb neu wyntog ni chaniateir mynediad i'r rhodfa uchaf am resymau diogelwch.

Delwedd trwy garedigrwydd ffotograffiaeth Roger Fuller


Prisiau

Am Ddim

Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Sad 28 Medi 2019
10:00 - 17:00

Digwyddiadau eraill y byddech efallai yn eu hoffi

Pob digwyddiad