Skip to main content

Safle Adfer Ynni Caerdydd yw’r Safle Adfer Ynni mwyaf yng Nghymru sy’n trin gwastraff gan yr awdurdod lleol a chytundebau busnes lleol. Mae’r safle’n trin 350,000 tunnell o wastraff na ellir ei ailgylchu bob blwyddyn. Mae’n dargyfeirio o leiaf 95% o wastraff de Cymru sy’n weddill o gladdfeydd sbwriel ac yn cynhyrchu 250GWh o drydan i’r Grid Cenedlaethol. Mae hynny’n ddigon i bweru tua 50,000 cartref.

Dewch i grwydro Safle Adfer Ynni Caerdydd i weld sut caiff eich gwastraff na ellir ei ailgylchu ei droi i mewn i ynni sy’n pweru tua 50,000 cartref.

Mae’r safle hefyd yn gartref i ganolfan addysg amgylcheddol o’r radd flaenaf ble gall pobl o bob oed ddod i ddysgu am dechnoleg adfer ynni, a’r holl wahanol ffyrdd y gallan nhw leihau, ailddefnyddio ac ailgylchu gwastraff.

Ar 14 a 15 Medi, mae Project Green a Viridor yn agor drysau’r safle anhygoel hwn ac yn rhoi cipolwg i gymuned Caerdydd, fel rhan o Drysau Agored sy’n digwydd ledled Cymru, a Diwrnodau Agored Treftadaeth sy’n digwydd yn Lloegr.

Gall y cyhoedd ddewis un o’r amseroedd canlynol i ddod i’r digwyddiadau: 10:00 - 12:00 neu 14:00-16:00.

Lle i fwyafswm o 12 sydd ar bob taith.

Mae’n rhaid archebu lle drwy Eventbrite gan nad oes llawer o le ar bob taith. Defnyddiwch y ddolen ganlynol i archebu lle:

https://www.eventbrite.co.uk/o/project-green-and-viridor-24572133268

Oherwydd iechyd a diogelwch, mae’n rhaid i blant sy’n dod draw fod o leiaf 8 mlwydd oed. Ni chaniateir plant iau na hyn ar y daith.

Mae’n rhaid gwisgo dillad sy’n gorchuddio’r coesau, breichiau a’r traed ac nad ydynt yn cyfyngu ar eich golwg. Mae hyn yn golygu dim sandalau, sgertiau a throwsus byr. Trowsus sydd orau. Mae’r ganolfan ymwelwyr yn hygyrch i bobl sy’n defnyddio cadeiriau olwyn; fodd bynnag, nid yw’r daith o gwmpas y safle yn hollol hygyrch i gadeiriau olwyn. Gadewch i ni wybod am unrhyw broblemau symudedd drwy ddefnyddio’r ffurflen archebu.

Mae cwt beiciau diogel ar y safle. Os ydych chi’n gyrru, baciwch yn ôl i’r ardal barcio i ymwelwyr a dilynwch bob arwydd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cyrraedd o leiaf 10 munud cyn amser eich taith a dim ond y daith rydych chi wedi archebu lle arni.

Yn ystod yr ymweliad bydd gofyn i chi wisgo offer diogelwch gan gynnwys: siaced neu fest lachar, gogls, het galed a menyg – caiff y cyfan ei ddarparu.

Caiff cyfres o gwestiynau iechyd a diogelwch eu gofyn ar Eventbrite wrth trefnu lle. Mae hyn yn ofynnol er mwyn archebu lle ac ar gyfer eich diogelwch.

Os hoffech chi drafod unrhyw fanylion ymhellach cyn trefnu, cysylltwch ag

Eamonn Scullion 07824637798 neu EScullion@viridor.co.uk

Safle Adfer Ynni Caerdydd

Parc Trident

Glass Avenue

Caerdydd

CF24 5EN


Prisiau

Am Ddim