Skip to main content

Mae Sant Mihangel yn eglwys wag, rhestredig Gradd I o bwysigrwydd sylweddol. Gellir olrhain yr adeilad i ddiwedd y 12fed ganrif – yn gynnar yn y 13eg ganrif, ac mae ei lleoliad yn adlewyrchu ei tharddiad hynafol.

Gwelodd yr eglwys newid mawr yn y 15fed a’r 16eg ganrif: cafodd y capeli a’r groesfa ogleddol eu tynnu a gwnaed y twr yn dalach. Yn hwyr yn yr 1850au, cafodd yr eglwys ei ‘hadfer’ – y tro hwn gan John Campbell, 2il Iarll Cawdor, a gomisiynodd y gwaith o osod to newydd, llawr newydd a ffenestri newydd. Fel gwaddol, mae arfbais y Cawdor yn addurno llawr teils y gangell.

Bydd Sant Mihangel ar agor yn ddyddiol i ymwelwyr trwy gydol yr ŵyl Drysau Agored. Bydd arweiniadau cerdded a thywyslyfrau manwl ar gael.

Cyfeiriad: Church Lane, Castellmartin, Sir Benfro, SA71 5HN

Digon o leoedd parcio.

Gall drws yr eglwys fod yn ystyfnig felly rhowch wthiad da iddo!


Prisiau

Am Ddim