Skip to main content

Mae Sant Mihangel yn eglwys wag, rhestredig Gradd I o bwysigrwydd sylweddol. Gellir olrhain yr adeilad i ddiwedd y 12fed ganrif – yn gynnar yn y 13eg ganrif, ac mae ei lleoliad yn adlewyrchu ei tharddiad hynafol.

Gwelodd yr eglwys newid mawr yn y 15fed a’r 16eg ganrif: cafodd y capeli a’r groesfa ogleddol eu tynnu a gwnaed y twr yn dalach. Yn hwyr yn yr 1850au, cafodd yr eglwys ei ‘hadfer’ – y tro hwn gan John Campbell, 2il Iarll Cawdor, a gomisiynodd y gwaith o osod to newydd, llawr newydd a ffenestri newydd. Fel gwaddol, mae arfbais y Cawdor yn addurno llawr teils y gangell.

Bydd Sant Mihangel ar agor yn ddyddiol i ymwelwyr trwy gydol yr ŵyl Drysau Agored. Bydd arweiniadau cerdded a thywyslyfrau manwl ar gael.

Cyfeiriad: Church Lane, Castellmartin, Sir Benfro, SA71 5HN

Digon o leoedd parcio.

Gall drws yr eglwys fod yn ystyfnig felly rhowch wthiad da iddo!


Prisiau

Am Ddim

Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Sul 01 Medi 2019
10:00 - 16:00
Llun 02 Medi 2019
10:00 - 16:00
Maw 03 Medi 2019
10:00 - 16:00
Mer 04 Medi 2019
10:00 - 16:00
Iau 05 Medi 2019
10:00 - 16:00
Gwen 06 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sad 07 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sul 08 Medi 2019
10:00 - 16:00
Llun 09 Medi 2019
10:00 - 16:00
Maw 10 Medi 2019
10:00 - 16:00
Mer 11 Medi 2019
10:00 - 16:00
Iau 12 Medi 2019
10:00 - 16:00
Gwen 13 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sad 14 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sul 15 Medi 2019
10:00 - 16:00
Llun 16 Medi 2019
10:00 - 16:00
Maw 17 Medi 2019
10:00 - 16:00
Mer 18 Medi 2019
10:00 - 16:00
Iau 19 Medi 2019
10:00 - 16:00
Gwen 20 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sad 21 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sul 22 Medi 2019
10:00 - 16:00
Llun 23 Medi 2019
10:00 - 16:00
Maw 24 Medi 2019
10:00 - 16:00
Mer 25 Medi 2019
10:00 - 16:00
Iau 26 Medi 2019
10:00 - 16:00
Gwen 27 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sad 28 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sul 29 Medi 2019
10:00 - 16:00
Llun 30 Medi 2019
10:00 - 16:00

Digwyddiadau eraill y byddech efallai yn eu hoffi

Pob digwyddiad