Skip to main content

Mae Sant Mihangel a’r Holl Angylion wedi’i restru yn Radd I, ac wedi’i leoli yn lleoliad heddychlon Llantrisant Fawr, Sir Fynwy.

Mae porth y de, elfennau o’r ffenestri lansed, a’r ffenestr ddwyreiniol gyda dau olau pen meillionen, yn gosod tarddiad yr adeilad o’r 13eg ganrif neu’n gynnar yn y 14eg ganrif.

Mae amrywiaeth y ffenestri yn creu clytwaith pensaernïol diddorol; mae pennau bychain wedi’u cerfio o garreg sydd wedi’u herydu’n drwm yn ymestyn allan o’r talcen gorllewinol; mae’r trawst crog a’r sgrin ym mwa’r gangell yn dominyddu’r tu fewn; mae’r trawst crog o’r 15fed ganrif yn cadw llwybr deiliog  o addurn wedi’i gerfio.

Mae to’r wagen â phaneli gydag asennau wedi’u mowldio ac yn dyddio o’r 15fed ganrif. Mae eglwys Sant Mihangel a’r Holl Angylion, Gwernesni, a ddaeth i ofal Cyfeillion Eglwysi Digyfaill yn hwyr yn 2017, bellach yn agored i ymwelwyr. Ystyr Gwernesni yw plwyf y wern, wedi’u henwi ar ôl y coed gwern a arferai dyfu yno’n niferus.

Mae’r eglwys yn tarddu o’r 13eg ganrif, gyda tho a thrawst crog atgofus o’r 15fed ganrif.

Mae gwaith atgyweirio brys wedi’i wneud yn ddiweddar – gan uwchraddio’r system dŵr glaw a draenio ac ailadeiladu gwaith maen y ffenestri. Bydd angen mwy o atgyweiriadau yn y pendraw, ond mae’r adeilad bellach ar agor i bawb ei fwynhau!

Cyfeiriad - Chepstow Road, Brynbuga, Gwernesni, Sir Fynwy, NP15 1HE.

Cyfarwyddiadau – ewch ar y M4 i Sir Fynwy; gadewch ar allanfa 2 o’r M48; gyrrwch i’r B4235; mae arwyddion i Wernesni.

Mae grisiau i gyrraedd yr adeilad hanesyddol.


Prisiau

Am Ddim