Skip to main content

Dyma’r siop ble prynai Roald Dahl loshin yn blentyn, a chuddiodd lygoden farw mewn jar o dda-da rhesog!

Mae Cymdeithas Llandaf yn eich gwahodd chi i ymweld â ‘Siop Loshin Mrs Pratchett’ yn Stryd Fawr Llandaf, a wnaed yn enwog yn hunangofiant Roald Dahl’s; ‘Boy’. 14.30 ar y dot, os gwelwch yn dda, tan 16.30 i glywed straeon difyr o’i lyfrau.

11 Stryd Fawr, Llandaf CF5 2DX

Mewn car – trowch i mewn i’r Stryd Fawr, yna dilynwch yr arwyddion i’r dde, i mewn i’r maes parcio.

Ar fws – disgynnwch ger tafarn y Black Lion ac ewch i’r Stryd Fawr.

Ar drên – Gorsaf Danescourt yw’r agosaf, ewch ar hyd Ffordd Llantrisant, yna Ffordd Caerdydd, a throwch i’r chwith i mewn i’r Stryd Fawr. Ar feic – mae Nextbikes ar y Stryd Fawr.


Prisiau

Am Ddim