Skip to main content

Eglwys y Methodistiaid oedd yr adeilad yn wreiddiol. Aeth i ddwylo’r gymuned Iddewig yn 1948.

Bydd modd i’r ymwelwyr weld y cysegr, yn cynnwys ein ffenestri (a gynhwysir yn y llyfr ‘Biblical Art from Wales’) a nodweddion eraill yr adeilad, yn cynnwys yr Arch a sgrôl Torah.

Am 1.30, bydd arddangosfa o sut i wneud Challah.  Challah yw'r dorth blethog draddodiadol y mae Iddewon yn ei gwneud ar gyfer y Saboth.  Bydd yr arddangosfa yn cynnwys gwybodaeth ar sut i wneud toes challah a phlethu'r dorth.  Yna byddwch chi'n gallu blasu'r cynnyrch gorffenedig!

Am 11.30am a 2.30pm bydd sgwrs am Iddewiaeth.

Cyfreiriad - 6 Moira Terrace, Caerdydd, CF24 0EJ.

Mae gorsaf Stryd y Frenhines 5 munud o waith cerdded o’r synagog. Mae nifer o fysiau’n stopio ar Heol Casnewydd (stop Heol y Ddinas), 2 funud o waith cerdded i ffwrdd.

Ceir lifft risiau ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn neu bobl sy’n cael trafferth i ddringo grisiau.


Prisiau

Am Ddim