Skip to main content

Agorodd Coleg Myddelton ei ddrysau ym mis Medi 2016. Ymunwch â Wendy Grey-Lloyd ar daith o gwmpas gerddi’r ysgol i ddysgu mwy am Thomas Howell a’r ysgol ei hun.

Ysgol Howell oedd hi cynt, ysgol annibynnol i ferched fu ar agor rhwng 1859 a 2013. Mae’n gymynrodd o ewyllys Thomas Howell, Cymro a masnachwr dillad o Ddinas Llundain a fu farw yn 1537.

Mae’n rhaid cadw lle ymlaen llaw drwy ffonio Llyfrgell Dinbych ar 01745 816313.

Coleg Myddelton, Peake's Lane, LL16 3EN

Cerddwch am ychydig o Lyfrgell Dinbych ar hyd Stryd y Parc, gan droi ar Peake's Lane.       

Ambell ris, llwybrau graean a lawntiau


Prisiau

Am Ddim