Skip to main content

Cychwyn yn Llyfrgell Dinbych – Taith fer o gwmpas gorffennol daearegol y dref. Pam fod Dinbych mor arbennig? Beth sydd ganddi’n gyffredin ag Affrica ac Awstralia? O ble daw deunyddiau adeiladu Dinbych? Ble mae Adeilad Neidr Dinbych? Dewch i ddarganfod atebion yr holl gwestiynau hyn.

Archebwch le ymlaen llaw drwy ffonio Llyfrgell Dinbych ar 01745 816313.

Llyfrgell Dinbych, Sgwâr y Neuadd (Stryd Fawr), LL16 3NU.

Yng Nghanol y Dref. Mae bysus yn stopio ar y Stryd Fawr. Bysus 51 a 52 i Ddinbych

Mae’n rhaid cerdded bryniau a phalmentydd cul.


Prisiau

A Ddim

Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Sul 29 Medi 2019
10:30 - 12:00

Digwyddiadau eraill y byddech efallai yn eu hoffi

Pob digwyddiad