Skip to main content

Taith gerdded dywysedig o amgylch Comin Pontypridd a fydd yn para oddeutu 1.5 awr. Mae Comin Pontypridd yn lle gwych i edrych ar y dref. Oddi yno, mae’n hawdd gweld pam y tyfodd y dref yn y fan hon pan gychwynnodd y datblygiadau diwydiannol. Mae’r Comin ei hun yn llawn o safleoedd naturiol a hanesyddol hynod ddiddorol. Yma gallwch ddod o hyd i dystiolaeth o blymenni rhew a orchuddiai’r ardal 10,000 o flynyddoedd yn ôl; siambr gladdu gynhanesyddol; cylch cerrig o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg lle’r arferai cymeriadau lleol lliwgar fel y Dr. William Price gyfarfod i gynnal seremonïau neo-dderwyddol; ysbyty pwrpasol cyntaf y dref a’r gofeb i’r Rhyfel Byd Cyntaf.

Cyfyngir y niferoedd i 20 ar y daith gerdded.

I drefnu lle, ffoniwch Amgueddfa Pontypridd ar 01443 490748.

Bydd y daith gerdded yn cychwyn yn Amgueddfa Pontypridd am 11am.

Cod post CF37 4PE.

Lleolir Amgueddfa Pontypridd ym mhen gogleddol y dref wrth ymyl Hen Bont Pontypridd a gerllaw’r orsaf fysiau. Lleolir yr orsaf reilffordd ym mhen arall y dref, oddeutu 10 munud o waith cerdded i ffwrdd.

Mae’r daith gerdded yn cynnwys dringo llethr weddol serth ar y cychwyn i fyny at y Comin, ond gwneir hyn yn hamddenol a thynnir sylw at leoedd o ddiddordeb ar y ffordd. Wedyn, bydd pethau’n haws a byddwn yn dilyn tir gwastad ar hyd llwybrau tarmac ac arwynebau glaswelltog. Argymhellir esgidiau cyfforddus.


Prisiau

Am Ddim