Skip to main content

Taith gerdded dywysedig o amgylch y Graig/Maes-y-coed a fydd yn para oddeutu 1.5 awr. Gwelodd yr ardaloedd hyn rai o’r datblygiadau diwydiannol cynharaf yn y dref. Agorodd Glofa Trecelyn John Calvert yma yn 1844 a pharhaodd yr arfer o gloddio am lo yn yr ardal hyd nes y caeodd Glofa Maritime yn 1961. Bydd y daith gerdded yn tynnu sylw at yr etifeddiaeth ddiwydiannol hon ac yn dangos sut y llwyddodd i feithrin cymuned glòs ac arbennig yn y Graig. Arweiniodd y twf cyflym yn y boblogaeth a ddaeth yn sgil y diwydiant at broblemau cymdeithasol, ac yn ystod y daith gerdded ceir hanesion am Dloty’r dref a agorodd yn y Graig yn 1865.

Cyfyngir y niferoedd i 20 ar y daith gerdded.

I drefnu lle, ffoniwch Amgueddfa Pontypridd ar 01443 490748.

Bydd y daith gerdded yn cychwyn wrth brif fynedfa Gorsaf Reilffordd Pontypridd am 11am.

Cod post CF37 1BE.

Lleolir Gorsaf Reilffordd Pontypridd ym mhen deheuol y dref ar y ‘Broadway’. Mae’r orsaf fysiau wedi’i lleoli ym mhen arall y dref oddeutu 10 munud o waith cerdded ar hyd Taff Street.

Bydd y llwybr yn dilyn palmentydd a llwybrau troed, ond oherwydd natur fryniog y Graig bydd angen dringo rhai llethrau serth byrion, ond gwneir hyn yn hamddenol. Argymhellir eich bod yn gwisgo esgidiau cyfforddus a chanddynt wadnau da.


Prisiau

Am Ddim