Skip to main content

Mae'r safle wedi ei lleoli ar Byllau Glo Lewis Merthyr gynt a sefydlwyd yng nghanol y 1870au gan W T Lewis (Arglwydd Merthyr yn ddiweddarach).

Heddiw, mae’r adeiladau wedi eu grwpio o amgylch tair siafft a suddwyd yn c1880 a c1890. Caeodd y safle yn 1983 ac yn ddiweddarach fe’i hailddatblygwyd fel Taith Pyllau Glo Cymru. 

Mae’r safle’n cynnwys un o’r grwpiau mwyaf cyflawn o adeiladau pyllau glo sydd ar ôl yng Nghymru. Wedi’i restri’n radd II* fel pitbank prin sydd dal yn gyflawn gydag adeilad gorchudd a diotwr arbennig o brin, gyda’r ffrâm pen hynaf yng Nghymru, ac am werth grŵp yn y Grŵp o Byllau Glo arbennig yma.

Bydd y digwyddiad yma’n rhoi cyfle i deuluoedd gymryd rhan a chwarae amrywiaeth o gemau traddodiadol. Mi fydd yna rai hen ffefrynnau – draffts, dominos, connect four, gemau cardiau, marblau, pitching pennies – mae’r rhestr yn ddiddiwedd. 

Mae rhai o’r gemau mwyaf poblogaidd yma sydd bron wedi cael eu hanghofio nid yn unig yn lawer o hwyl ond hefyd yn heriol ac yn gofyn am ganolbwyntio a strategaeth, ac maent yn hwyl i bobl o bob oedran. Os ydych chi eisiau ailymweld â’ch plentyndod, neu eisiau aelodau iau’r teulu i brofi ychydig o hwyl draddodiadol, mae gwahoddiad i chi chwarae. 

Cyfeiriad – Taith Pyllau Glo Cymru, Coed Cae Road, Trehafod, Pontypridd, CF37 2NP.

Ewch ar yr A470 i Bontypridd. Ym Mhontypridd ewch ar yr A4058 Cymoedd y Rhondda a throwch i’r chwith wrth gyrraedd Trehafod (arwyddion brown).

Gwasanaeth trên Arriva i Orsaf Trehafod.

Gwasanaeth bws Stagecoach i Drehafod.


Prisiau

Am Ddim