Skip to main content

Mae Tŷ Cerrig yn dŷ neuadd ffrâm nenfforch. Yn wreiddiol roedd ei hanner o bren ond cafodd y waliau eu gorchuddio â charreg yn ddiweddarach. Mae’r nenffyrch wedi’u duo’n drwm gan fwg.

Yn yr 16-17eg ganrif, mewnosodwyd lle tân yn y neuadd, gan rwystro’r hyn mae’n rhaid oedd y cyntedd, ac yn creu mynediad lobi. Dros y lle tân y mae simnai dal nodweddiadol, sgwâr yn arddull Sir Ddinbych.

Ni ychwanegwyd llawr uchaf erioed, ond gosodwyd nenfwd yn y ‘neuadd’.

Mae’r duo gan fwg yn eithriadol o drwm dros yr ystafell allanol yn awgrymu rhyw faith o ddefnydd diwydiannol, siop gof o bosibl.

Canlyniadau dendrocronoleg: o Adroddiad Dendrocronoleg Rhydychen, Miles and Bridge. Cafodd derwen a gymerwyd o bedair nenfforch ei samplu gan arbenigwyr dendrocronoleg, ac mae’r dyddiadau a gasglwyd yn awgrymu bod Tŷ Cerrig wedi’i adeiladu yn ôl pob tebyg yn 1501.

Lleoliad – Tŷ Cerrig, Llanfwrog, Sir Ddinbych.


Prisiau

Am Ddim