Skip to main content

Tŷ’r injan weindio, y pen pwll a thŷ’r wyntyll yw’r unig adeiladau sy’n goroesi o Lofa Fawr y Gorllewin, oedd yn cyflenwi glo ar gyfer Rheilffordd Great Western, ac ar un adeg yn cyflogi dros 2,000 o ddynion. Mae’r tŷ injan yn cynnwys yr injan weindio stêm wreiddiol, wedi ei hadeiladu gan Barker a Cope o Kidsgrove, Swydd Stafford, yn 1875, sydd wedi cael ei hadnewyddu a’i chael i weithio unwaith eto gan wirfoddolwyr. Mae tŷ’r wyntyll, a fydd ar agor i’r cyhoedd am y tro cyntaf y flwyddyn yma, yn cynnwys y peirianwaith gwyntyllu a oedd yn tynnu nwy gwenwynig allan o’r gweithfeydd. Y banc, wedi ei adeiladu’n 1896, yw’r hynaf o’i fath yn y Deyrnas Unedig.

Dyma’r unig injan stêm fawr weithiol yng Nghymru gyfan. Fe fydd ymwelwyr yn medru ei gweld yn gweithio, ar awyr gywasgedig, ac i siarad â’r gwirfoddolwyr sydd wedi ei hadnewyddu. Fe fyddan nhw hefyd yn cael y cyfle i yrru’r injan o dan oruchwyliaeth, ac i weithio’r systemau rhoi signal. Bydd modelau’n dangos dulliau cynharach o weindio cyn dyfeisio’r injan stêm. Fe fydd tywyswyr yn arddangos tŷ’r wyntyll a’r ffan awyru 12’ o ddiamedr, a’r teclynnau a ddefnyddir i fesur pwysedd barometrig a chyflymder yr aer yn cylchredeg o dan y ddaear. Cod post – CF37 2PG. Mae safle pwll Hetty gerllaw prif ffordd y Rhondda (yr A4058) rhwng Trehopcyn a Threhafod, i’r gorllewin o Bontypridd.

Trafnidiaeth gyhoeddus – bysiau’r Rhondda o Bontypridd; mae’r orsaf drenau agosaf yn Nhrehafod.

Parcio cyfyngedig ar y safle, ond digon o barcio ym Mharc Gwledig Barry Sidings dros y ffordd. Grisiau serth ac arwynebau llawr anwastad. Rydym yn argymell esgidiau addas, yn enwedig os am gael eich tywys o amgylch tŷ’r wyntyll.


Prisiau

Am Ddim