Skip to main content

Mae’n debygol mai o’r ail ganrif ar bymtheg gynnar y daw’r King’s Arms, ac ymddengys iddi fod yn dafarn ers o leia’r ddeunawfed ganrif pan gawsai ei defnyddio gan borthmyn. Mae’r rhan sy’n ffinio â Vale Street yn dyddio’n ôl i ail chwarter y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Ewch i www.visitdenbigh.co.uk am ragor o fanylion

Cyfeiriad - Y King's Arms, Vale Street, Dinbych, LL16 3BE.

Lleoliad – yng nghanol y dref. Mae bws yn stopio ar y Stryd Fawr. Bysus 51, 52 i Ddinbych.


Prisiau

Am Ddim