Skip to main content

Mae’r Clwystai y tu ôl i Eglwys San Pedr yng nghornel Sgwâr y Dref wrth ymyl y Swyddfa Bost. Mae Seiri Rhyddion Rhuthun yn gwahodd y cyhoedd i weld y Deml (Seiri Rhyddion) sydd ar lawr cyntaf y Clwystai tu ôl i Eglwys San Pedr.

Yr Hen Glwystai, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1BW

Anelwch at Eglwys San Pedr o Sgwâr y Dref, trowch i’r dde a dilynwch yr Eglwys tu allan ar hyd y cefn. Mae’r fynedfa i’r clwystai ar y chwith trwy fwa yn y wal. Ewch drwy’r drws agored ac i fyny’r grisiau i Deml y Seiri Rhyddion.

Mae grisiau serth i Neuadd y Seiri Rhyddion.

 


Prisiau

Am Ddim

Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Sad 07 Medi 2019
12:00 - 16:00
Sul 08 Medi 2019
12:00 - 16:00

Digwyddiadau eraill y byddech efallai yn eu hoffi

Pob digwyddiad