Skip to main content

Mae Tŷ Rookwood yn adeilad rhestredig Gradd II*, bu unwaith yn gartref i’r Cyrnol Syr Edward Stock Hill KCB AS, ac mae bellach yn dathlu canrif o gael ei ddefnyddio gan y gwasanaeth iechyd.

Dyma gyfle prin i weld y tu mewn i Ysbyty Rookwood, sydd i fod i gael ei gau, ond sy’n dal i fod mewn cyflwr gwreiddiol gwych. Mae sawl ystafell, gan gynnwys y capel, yn cynnwys dodrefn a lluniau diddorol.

Cyfeiriad – Ysbyty Rookwood, Ffordd Fairwater, Llandaf, CF5 2YN.

Cyfarwyddiadau –

Mewn car – trowch oddi ar Ffordd Caerdydd, mae Rookwood ar y dde. Parciwch ar Ffordd Fairwater.

Mewn trên – y Tyllgoed yw’r orsaf agosaf – ewch i fyny Ffordd Fairwater, trowch i’r dde yn y gyffordd, mae Rookwood ar y chwith.

Ar fws – mae Bws Caerdydd rhif 66 yn stopio ger Rookwood.

Ar feic – mae Nextbikes ar gael ar Stryd Fawr Llandaf.


Prisiau

Am Ddim