Skip to main content

Dyma Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru yng nghanol Llandaf.

A hoffech chi glywed ein côr yn canu? Neu a hoffech wneud cais am le yn yr ysgol? Os felly mae croeso mawr i chi ddod i’n bore agored. Bydd y drysau’n agor am 9.30 ac yn cau am 10.15. Dewch i mewn drwy Glos Hendre, os gwelwch yn dda.


Prisiau

Am Ddim

Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Iau 19 Medi 2019
09:30 - 10:15

Digwyddiadau eraill y byddech efallai yn eu hoffi

Pob digwyddiad