Skip to main content

 

Mae Ysgol Howell yn adeilad rhestredig gradd II*. Fe'i dyluniwyd gan y pensaer Decimus Burton ac fe'i hadeiladwyd yn 1858/9. Gyda'i chwaer ysgol yn Ninbych, Ysgol Howell yw'r ysgol i ferched hynaf yng Nghymru, ac mae wedi cadw nifer o'i nodweddion gwreiddiol. Ychwanegwyd y Brif Neuadd, a ddyluniwyd gan y pensaer esgobaethol George Halliday, yn 1900 ac mae ynddi furluniau gan gartwnydd gwleidyddol y Western Mail, J. M. Staniforth. Mae ystad yr ysgol yn cynnwys adeiladau Fictoraidd eraill yn cynnwys Cumberland Lodge, cartref Roald Dahl pan oedd yn blentyn, a Bryntaf, cartref y brethynnwr David Morgan, gyda'i waliau paneli derw ac ystafell filiards.

10am - coffi, a bydd cyfle i edrych ar amgueddfa'r ysgol.

10:30am - tua 12:00pm - taith o amgylch yr ysgol.

Cyfeiriad: Howell's School, Cardiff Rd., Llandaff, Cardiff, CF5 2YD.

Cyfarwyddiadau - Wrth anelu at ganol Caerdydd o bentref Llandaf, mae'r ysgol ar y brif ffordd (A4119) ar yr ochr dde, tua 200-300 llath o Rodfa'r Gorllewin. Ma bysus rhifau 24, 25, 33A, 60, 62, 122 a 124 yn pasio.

I fynd i mewn i'r ysgol mae'n rhaid dringo tua chwe gris, sy'n eithaf isel. Nid yw'r daith yn addas ar gyfer unrhyw un sydd â symudedd cyfyngedig iawn. Mae'r amgueddfa a'r rhan fwyaf o'r ystafelloedd sydd o ddiddordeb ar y llawr daear.

 

 

 

 


Prisiau

Am Ddim
Categori Price