Skip to main content

Yn anffodus, oherwydd Covid-19, mae bellach yn angenrheidiol i Cadw gyhoeddi bod y penderfyniad wedi'i wneud i ganslo Drysau Agored 2020, yn seiliedig ar y cyngor perthnasol diweddaraf gan y llywodraeth.

Er ein bod yn deall y cewch eich siomi gyda'r penderfyniad na ellir ei osgoi, rydym yn mawr obeithio y byddwch chi'n gallu ymuno â'r rhaglen eto yn 2021.

Mae Drysau Agored, sy’n cael ei drefnu gan Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, yn gyfle i bobl leol ac ymwelwyr archwilio trysorau cudd diwylliant a hanes Cymru. 

Ydych chi’n gysylltiedig â safle treftadaeth neu ddiwylliannol sydd ar gau i’r cyhoedd neu’n codi pris mynediad fel arfer? Neu efallai ei fod yn safle di-dâl, ond y gallech gynnig rhywbeth ychwanegol, fel taith dywysedig neu ddigwyddiad?

Os felly, ac os oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu digwyddiad Drysau Agored yn 2020, hoffem glywed gennych.

Byddem wrth ein bodd petaech yn ymuno gyda ni’r mis Medi yma! Mae Drysau Agored y ddigwyddiad cynhwysol. 

Rydym dal i dderbyn ffurflennu cofrestru; anfonwch eich digwyddiad chi atom i gymryd rhan.

Os oes gennych chi gwestiwn am Drysau Agored, e-bostiwch ni ar opendoors@llyw.cymru

Infograffig Drysau Agored