Skip to main content

Adoddau Addysg Cyfnod Allweddol 3

Rydyn ni wrthi’n datblygu nifer o adnoddau addysgol yn llawn gweithgareddau sydd wedi’u bwriadu i helpu i addysgu agweddu ar y Cwricwlwm Cenedlaethol, wedi’u hysbrydoli gan safleoedd Cadw, boed yn yr ystafell ddosbarth neu i’w defnyddio wrth ymweld ag un o’n henebion. Cliciwch ar y dolenni isod i lawrlwytho’ch dewis chi o becynnau addysgol.

I gyd-fynd â’n hadnoddau Llythrennedd a STEM ynglŷn â chestyll mae yna ddogfennau ar gysylltiadau cwricwlaidd sy’n dangos sut mae’r rhain yn cyd-fynd â nifer o bynciau yn y cwricwlwm yng Nghymru yn ogystal â Llythrennedd a Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM).