Skip to main content

Mae’r gweithgareddau canlynol sy’n rhad ac am ddim, yn brofiad byw a thraws gwricwlaidd ar gael ar safleoedd, dyddiadau ac amseroedd penodol.

Gall pob sesiwn ddarparu ar gyfer hyd at 30 o bobl ac maent ar gael ar gyfer ysgolion / sefydliadau addysgol ac addysgwyr cartref.

Mae ymweliadau addysgol â safleoedd Cadw yn rhad ac am ddim, ond rydyn ni’n croesawu rhoddion, gyda’r arian yn cael ei ail-fuddsoddi mewn gwaith cadwraeth, gan ganiatáu i genedlaethau’r dyfodol fwynhau ein hamgylchedd hanesyddol.

Cyfrannwch nawr