Skip to main content

Owain Glyndŵr oedd y brodor olaf yng Nghymru i ddwyn y teitl Tywysog Cymru ac arweiniodd y gwrthryfel mwyaf yn erbyn awdurdod Lloegr yng Nghymru ers gorchfygiad 1282–3. Cafodd ei eni c.1359 yn fab i Gruffudd Fychan, ac Elen, merch Owain ap Thomas ap Llywelyn, y ddau o dras dywysogaidd Gymreig. Yn ŵr ifanc, roedd ei yrfa’n nodweddiadol o ddyn ifanc o dras fonheddig – roedd yn brentis yn y gyfraith ac roedd mewn gwasanaeth milwrol.

Mae’n debyg mai’r ysgogiad i wrthryfel Owain oedd amharodrwydd y Brenin Harri’r IV i drafod yn deg mewn dadl rhwng Owain a’i gymydog, Reginald Grey o arglwyddiaeth y gororau yn Rhuthun.

Ar 16 Medi 1400, dechreuodd Glyndŵr Wrthryfel y Cymry yn erbyn teyrnasiad Harri’r IV o Loegr. Datganodd grŵp o gefnogwyr Owain mai ef oedd Tywysog Cymru yng Nglyndyfrdwy. Er iddynt gipio cestyll fel Conwy yn 1401 a Harlech yn 1404 ar y cychwyn, dechreuodd y gwrthryfel wanhau erbyn 1406, ac erbyn 1415 roedd y gwrthryfel wedi dod i ben i bob pwrpas.

Gallwch gofrestru i gwrdd ag un o gefnogwyr Owain yn naill ai – Castell Biwmares, Castell Caernarfon, Castell Conwy, Castell Harlech, Castell Cydweli neu Gastell Talacharn – i’ch arwain ag arbenigedd trwy stori Owain. Cewch wahoddiad i ymuno yn yr achos a lledaenu’r gair, wrth gymryd rôl bardd.

Bydd hyn, ynghyd â’n hadnoddau cefnogol ar-lein, yn galluogi cyfranogwyr i adeiladu cronfa wybodaeth am gyfnod Owain Glyndŵr a’i chyfathrebu a’i defnyddio’n effeithiol.

Mae’r gweithgareddau canlynol sy’n rhad ac am ddim, yn brofiad byw a thraws gwricwlaidd ar gael ar safleoedd, dyddiadau ac amseroedd penodol. Mae’r rhain ar gael yn awr ar sail y cyntaf i’r felin trwy ein system Cofrestru ar gyfer Digwyddiad. Uchafswm o 30 o bobl yn unig sy’n gallu mynychu’r sesiynau, felly cofrestrwch nawr!

(Nodwch, efallai y bydd angen i chi ddewis 'Digwyddiadau am Ddim' o’r gwymplen).

Archebwch Nawr

Felly ble fyddwch chi’n dewis cwrdd?