Skip to main content

Owain Glyndŵr oedd y brodor olaf yng Nghymru i ddwyn y teitl Tywysog Cymru ac arweiniodd y gwrthryfel mwyaf yn erbyn awdurdod Lloegr yng Nghymru ers gorchfygiad 1282–3. Cafodd ei eni c.1359 yn fab i Gruffudd Fychan, ac Elen, merch Owain ap Thomas ap Llywelyn, y ddau o dras dywysogaidd Gymreig. Yn ŵr ifanc, roedd ei yrfa’n nodweddiadol o ddyn ifanc o dras fonheddig – roedd yn brentis yn y gyfraith ac roedd mewn gwasanaeth milwrol.

Mae’n debyg mai’r ysgogiad i wrthryfel Owain oedd amharodrwydd y Brenin Harri’r IV i drafod yn deg mewn dadl rhwng Owain a’i gymydog, Reginald Grey o arglwyddiaeth y gororau yn Rhuthun.

Ar 16 Medi 1400, dechreuodd Glyndŵr Wrthryfel y Cymry yn erbyn teyrnasiad Harri’r IV o Loegr. Datganodd grŵp o gefnogwyr Owain mai ef oedd Tywysog Cymru yng Nglyndyfrdwy. Er iddynt gipio cestyll fel Conwy yn 1401 a Harlech yn 1404 ar y cychwyn, dechreuodd y gwrthryfel wanhau erbyn 1406, ac erbyn 1415 roedd y gwrthryfel wedi dod i ben i bob pwrpas.

Gallwch gofrestru i gwrdd ag un o gefnogwyr Owain yn naill ai – Castell Biwmares, Castell Caernarfon, Castell Conwy, Castell Harlech, Castell Cydweli neu Gastell Talacharn – i’ch arwain ag arbenigedd trwy stori Owain. Cewch wahoddiad i ymuno yn yr achos a lledaenu’r gair, wrth gymryd rôl bardd.

Bydd hyn, ynghyd â’n hadnoddau cefnogol ar-lein, yn galluogi cyfranogwyr i adeiladu cronfa wybodaeth am gyfnod Owain Glyndŵr a’i chyfathrebu a’i defnyddio’n effeithiol.

Gellir cofrestru ar gyfer y rhain yn uniongyrchol gyda’r safle ar sail y cyntaf i’r felin.

Felly ble fyddwch chi’n dewis cwrdd?

Dydd Mercher 17 Gorffennaf 

Dydd Mawrth 10 Medi

Dydd Llun 16 Medi

Mae sesiynau am 10.00, 11.00, 12.30 a 13.30.

Ffôn 01248 810361

Dydd Llun 15 Gorffennaf

Dydd Iau 12 Medi

Dydd Mawrth 17 Medi

Mae sesiynau am 10.00, 11.00, 12.30 a 13.30.

Ffôn 01286 677617    

Dydd Mawrth 16 Gorffennaf 

Dydd Mercher 11 Medi

Dydd Mercher 18 Medi

Mae sesiynau am 10.00, 11.00, 12.30 a 13.30.

Ffôn 01492 592358    

Dydd Iau 4 Gorffennaf

Dydd Iau 18 Gorffennaf 

Dydd Llun 9 Medi

Dydd Iau 19 Medi

Mae sesiynau am 10.00, 11.00, 12.30 a 13.30.

Ffôn 01766 780552     

Dydd Llun 8 Gorffennaf

Dydd Mawrth 16 Gorffennaf

Dydd Llun 9 Medi

Dydd Mercher 18 Medi

Mae sesiynau am 10.00, 11.00, 12.30 a 13.30.

Ffôn 01554 890104    

Dydd Iau 11 Gorffennaf 

Dydd Iau 18 Gorffennaf 

Dydd Llun 16 Medi

Dydd Mercher 25 Medi

Mae sesiynau am 10.00, 11.00, 12.30 a 13.30.

Ffôn 01994 427906