Skip to main content

Owain Glyndŵr oedd y brodor olaf yng Nghymru i ddwyn y teitl Tywysog Cymru ac arweiniodd y gwrthryfel mwyaf yn erbyn awdurdod Lloegr yng Nghymru ers gorchfygiad 1282–3. Cafodd ei eni c.1359 yn fab i Gruffudd Fychan, ac Elen, merch Owain ap Thomas ap Llywelyn, y ddau o dras dywysogaidd Gymreig. Yn ŵr ifanc, roedd ei yrfa’n nodweddiadol o ddyn ifanc o dras fonheddig – roedd yn brentis yn y gyfraith ac roedd mewn gwasanaeth milwrol.

Mae’n debyg mai’r ysgogiad i wrthryfel Owain oedd amharodrwydd y Brenin Harri’r IV i drafod yn deg mewn dadl rhwng Owain a’i gymydog, Reginald Grey o arglwyddiaeth y gororau yn Rhuthun.

Ar 16 Medi 1400, dechreuodd Glyndŵr Wrthryfel y Cymry yn erbyn teyrnasiad Harri’r IV o Loegr. Datganodd grŵp o gefnogwyr Owain mai ef oedd Tywysog Cymru yng Nglyndyfrdwy. Er iddynt gipio cestyll fel Conwy yn 1401 a Harlech yn 1404 ar y cychwyn, dechreuodd y gwrthryfel wanhau erbyn 1406, ac erbyn 1415 roedd y gwrthryfel wedi dod i ben i bob pwrpas.

Gallwch gofrestru i gwrdd ag un o gefnogwyr Owain yn naill ai – Castell Biwmares, Castell Caernarfon, Castell Conwy, Castell Harlech, Castell Cydweli neu mewn ysgolion – i’ch arwain ag arbenigedd trwy stori Owain. Cewch wahoddiad i ymuno yn yr achos a lledaenu’r gair, wrth gymryd rôl bardd.

Defnyddiwch ein hadnoddau ar-lein i helpu i feithrin gwybodaeth myfyrwyr am gyfnod Owain Glyndŵr.

Gall pob sesiwn ddarparu ar gyfer hyd at 30 o bobl ac maent ar gael ar gyfer ysgolion / sefydliadau addysgol ac addysgwyr cartref. Sylwch fod slotiau cyfyngedig ar gael.

E-bostiwch adele.thackray@llyw.cymru am restr o’r dyddiadau sydd ar gael ac i archebu sesiwn.

Felly ble fyddwch chi’n dewis cwrdd?