Skip to main content

Dysgwch am agweddau o fywyd yng nghyfnod y Tuduriaid gyda’n teithiwr Tuduraidd.

Bydd disgyblion yn dysgu am fasnach y Tuduriaid a theithio’r byd, am dŷ Plas Mawr, a bywyd bob dydd y rhai oedd yn byw ac yn gweithio yno.

Mae’r sesiynau wedi eu hysbrydoli gan fywyd Robert Wynn, y masnachwr Tuduraidd a adeiladodd ei dŷ ysblennydd, Plas Mawr, wedi’i ysbrydoli gan ei deithiau helaeth, yn masnachu mewn gwlân, crwyn a gwin.

Bydd disgyblion yn edrych ar fwyd a diod, map o fyd y Tuduriaid a darganfyddiadau’r cyfnod o bedwar ban byd.

Mae sesiynau am 9.30 a 12.00. Gall bob sesiwn gynnwys hyd at 30 o bobl. 

Plas Mawr  01492 580167

Dydd Llun 9 Medi

Dydd Mercher 11 Medi

Dydd Llun 16 Medi

Dydd Mercher 18 Medi