Skip to main content

Byddwch yn barod i weld cestyll Cadw yn dod yn fyw gydag atyniadau newydd a digwyddiadau gwerth chweil!

Mae pawb yn gwybod bod hanes yn ‘fyw’ yng nghestyll Cymru ond oeddech chi’n gwybod bod y bywyd modern i’w gael yno hefyd?

Mae Cymru yn llawn cestyll canoloesol — ac mae mwy o bobl nag erioed yn ymweld â nhw!

Felly, dyma ddiolch yn fawr i'r ymwelwyr sydd wedi cyfrannu at warchod ein henebion. Mae cannoedd o ddigwyddiadau gwerth chweil ar gael yn ein cestyll ledled Cymru, a chyfres o atyniadau NEWYDD i deuluoedd ar agor nawr ar ddau safle gwych.

Dewch o hyd i'r castell agosaf i chi, cydiwch mewn cleddyf, a dewch â llond gwlad o ddychymyg gyda chi. Dyma gyfle i chi fynd yn ôl mewn amser.