Skip to main content

O weithdai adeiladu cestyll Lego yng nghaer fwyaf Cymru, i ailgreadau anghredadwy yn rhai o’n henebion hanesyddol mwyaf trawiadol, dyma 21 o’r ffyrdd gorau i brofi hwyl Gŵyl Hanes Plant yn ystod mis Awst.

1. Dechreuwch yr hwyl a sbri gydag amserlen lawn dop o weithdai a gweithgareddau yn nigwyddiad ‘AGORIAD MAWREDDOG’ Castell Caerffili

Kids' History Festival

 

 

    Ble: Castell Caerffili

    Pryd: 1 – 2 Awst 2019

 
   
2. Profwch eich sgiliau adeiladu cestyll i’r eithaf wrth adeiladu caer ganoloesol allan o Lego  
   

     Ble: Castell Caerffili

    Pryd: 1 – 2 Awst 2019

 
   
3. Gwnewch eich marc ar furlun enfawr o ddraig a chreu coron ganoloesol allan o wastraff sydd wedi cael ei ailgylchu  
   

     Ble: Castell Caerffili

     Pryd: 1 – 2 Awst 2019

 

 
4. Rhowch gynnig ar y grefft hynafol o wehyddu gwiail a chreu daliwr breuddwydion neu gysgod rhag gwynt ar gyfer yr ardd  
   

    Ble: Castell Oxwich

    Pryd: 1, 8, 15 a 22 Awst 2019

 
   
5. Holwch yr arbenigwyr a gwyliwch adar ysglyfaethus mawreddog yn hedfan uwchben un o gestyll canoloesol mwyaf godidog Cymru  
   

    Ble: Castell Cas-gwent

    Pryd: 3 – 4 Awst 2019

  
   
6. Camwch yn ôl mewn amser gyda diwrnod o gemau Fictoraidd yng nghastell tylwyth teg Cymru  
   

    Ble: Castell Coch

    Pryd: 6 Awst 2019

 
   

7. Ymunwch â gweithdy creu arfwisg a chreu cleddyf Rhufeinig i frwydro gydag ef

Digwyddiadau/Events
 

    Ble: Caer a Baddonau Rhufeinig Caerllion

    Pryd: 8 Awst 2019

 
   
8. Dewch i ddarganfod hanes epig Tywysog Olaf Cymru, Owain Glyndŵr, wrth i straeon rhyngweithiol gael eu hadrodd  
   

    Ble: Castell Cydweli

    Pryd: 10 – 18 Awst 2019

 
   
9. Teimlwch y cyffro gydag ailgreadau anghredadwy ac arddangosfeydd arfau anhygoel yng nghastell mwyaf Cymru
    

    Ble: Castell Caerffili

    Pryd: 10 – 11 Awst 2019

 
   

10. Byddwch yn dyst i orymdaith gyffrous o ddreigiau o gwmpas adfail o’r 13eg ganrif

pypedwaith y ddraig yn Castell Rhaglan / lady with dragon puppetry at Raglan Castle
 

    Ble: Castell Cilgerran

    Pryd: 12 Awst 2019

 

11. Trowch eich llaw at galigraffeg Duduraidd

Gŵyl Hanes Plant / Kids' History Festival

    Ble: Castell Oxwich

    Pryd: 18 Awst 2019

 
12. Dewch i ddarganfod y gwahanol fathau o fwyd byddai pobl yn ei fwyta yn ystod y 15fed ganrif  
   

    Ble: Llys a Chastell Tretŵr

    Pryd: 24 – 25 Awst 2019

 
   

Gogledd Cymru (gan gynnwys Canolbarth Cymru)

 

Faint a fynnid o ymweliadau â gorffennol Cymru

Ymunwch â Cadw am gyn lleied â £1.50 y mis a chael faint a fynnid o ymweliadau â thros 100 o safleoedd hanesyddol

 Ymunwch â Cadw heddiw

Mwynhewch holl fanteision bod yn aelod o Cadw

  • 10% oddi ar siopau Cadw 
  • 50% oddi ar bris mynediad i safleoedd Treftadaeth Lloegr a’r Alban Hanesyddol
  • Mynediad AM DDIM i English Heritage a Historic Scotland wrth adnewyddu
  • Mynediad AM DDIM i eiddo Manx National Heritage 
  • Pecyn Aelodaeth AM DDIM yn cynnwys sticer car a map lliw llawn