Skip to main content

Diwrnod hanesyddol i’r teulu – a’r cyfan am y pris mynediad arferol…

Dewch draw i Gastell Caerffili ddydd Iau 1 a dydd Gwener 2 Awst i ddechrau’r Gŵyl Hanes Plant mewn steil go iawn!

Bydd ein ‘HAGORIAD MAWREDDOG’ yn digwydd rhwng 10am – 4pm bob dydd, ac yn cynnwys dros 12 o weithgareddau teuluol, profiadau ‘cŵl’ a gweithdai cyffrous i haneswyr ifanc eu mwynhau yn ystod deuddydd cyntaf mis Awst.

Hefyd, ar ôl cyrraedd, cewch fand garddwrn arbennig Gŵyl Hanes Plant (tra bo rhai ar gael) — sy’n rhoi mynediad diderfyn i chi i’r holl weithdai, sgyrsiau a gweithgareddau sy’n cael eu cynnal o fewn waliau cadarn y Castell.

Dyma beth i’w ddisgwyl yn ‘AGORIAD MAWREDDOG’ ein Gŵyl Hanes Plant:

 • Hyfforddwch fel marchog canoloesol a dysgu sut i ymladd cleddyfau er mwyn achub Castell Caerffili rhag ymosodiad.
Digwyddiadau/Events

 

 
Bydd sesiynau Ysgol Gleddyfau’n cael eu cynnal bob 30 munud ar lawnt flaen y Castell rhwng 11am - 4pm. Mae’r sesiynau’n addas i blant ac oedolion.  
   
 • Dewch i mewn i babell grefftau Gŵyl Hanes Plant  i greu tarian, cleddyf neu goron ganoloesol gan ddefnyddio gwastraff sydd wedi ei ailgylchu
 
   
Bydd yr holl weithgareddau ar gael rhwng 11am – 4pm yn y Babell Grefftau ar yr iard ganolog.  
   
 • Dewch i addurno castell cardfwrdd neu wneud eich marc ar ein murlun enfawr o ddraig!
 
   

Bydd yr holl weithgareddau ar gael rhwng 11am – 4pm yn y Babell Grefftau ar yr iard ganolog

 
   
 • Dewch i ddysgu sut i greu castell canoloesol neu ddraig ffyrnig mewn gweithdy adeiladu Lego arbennig.
 
   

Addas i blant 4+ oed, cynhelir dau weithdy Lego bob dydd yn y Neuadd Fawr i fwyafrif o 25 o blant. Cyntaf i’r felin gaiff falu, a chynhelir y gweithdy cyntaf rhwng 11am a 12.30pm, a’r ail rhwng 2pm a 3.30pm. Cyrhaeddwch yn gynnar er mwyn cadw lle ac osgoi cael eich siomi.

 
   
 • Twriwch i hanes Cymru gydag Archeolegydd Cadw, Erin Lloyd-Jones, er mwyn darganfod y straeon y tu ôl i ferched mwyaf ysbrydoledig hanes Cymru - o stori ysbrydoledig y Dywysoges Gwenllïan, i chwedl o obaith a thorcalon Branwen ferch Llŷr.
Ymwelwyr/Visitors

 

 
Cynhelir sgwrs Erin Lloyd-Jones ar Ferched Ysbrydoledig Hanes Cymru ddydd Iau 1 Awst DIM OND rhwng 1pm a 1.45pm yn y Neuadd Fawr.   
   
 • Dewch i gymryd rhan mewn cyfres o sesiynau adrodd straeon rhyngweithiol a darganfod chwedlau hanes Cymru gyda’r awdur plant amldalentog, Mike Church.
 
   
Addas i blant o bob oed, bydd sesiynau adrodd straeon galw heibio gyda Mike Church ar gael drwy gydol y deuddydd yn y Neuadd Fawr.  
   
 • Dewch draw i weithdy sgetsio cymeriadau canoloesol gyda’r artist a’r darlunydd sy’n prysur gwneud enw i’w hun, Efa Lois.
 
   
Addas i blant o bob oed, bydd Efa Lois yn cynnal dau weithdy sgetsio galw heibio yn y Neuadd Fawr bob dydd. Cynhelir y gweithdy cyntaf rhwng 11am a 12pm, a’r ail rhwng 2pm a 4pm. Bydd deunyddiau lliwio ar gael i blant bach.  
   
 • Rhowch gynnig ar dros 12 o gemau canoloesol traddodiadol yng Emporiwm Gemau Canoloesol Jac y Cellweiriwr Tanllyd.
Digwyddiadau/Events

 

 
Addas i blant o bob oed, bydd yr Emporiwm Gemau Canoloesol ar agor i deuluoedd ei fwynhau rhwng 10am a 4pm bob dydd.  
   

Hefyd ar gael yn ystod y digwyddiad, bydd paentio wynebau, perfformiadau cerddorol a chyfle i gyfarfod Jac Danllyd a chael eich diddanu ganddo.

Felly am beth rydych chi’n aros?

Casglwch y criw at ei gilydd a pharatowch am ddiwrnod epig yng nghaer fwyaf Cymru!

Nid oes angen archebu lle ymlaen llaw, ac mae mynediad i’r digwyddiad ‘AGORIAD MAWREDDOG’ Gŵyl Hanes Plant yng Nghastell Caerffili yn gynwysedig yn y tâl mynediad arferol.

Mynediad am ddim i aelodau Cadw.

 

Faint a fynnid o ymweliadau â gorffennol Cymru

Ymunwch â Cadw am gyn lleied â £1.50 y mis a chael faint a fynnid o ymweliadau â thros 100 o safleoedd hanesyddol

 Ymunwch â Cadw heddiw

Mwynhewch holl fanteision bod yn aelod o Cadw

 • 10% oddi ar siopau Cadw 
 • 50% oddi ar bris mynediad i safleoedd Treftadaeth Lloegr a’r Alban Hanesyddol
 • Mynediad AM DDIM i English Heritage a Historic Scotland wrth adnewyddu
 • Mynediad AM DDIM i eiddo Manx National Heritage 
 • Pecyn Aelodaeth AM DDIM yn cynnwys sticer car a map lliw llawn