Skip to main content

Paratowch i brofi Cymru ganoloesol fel erioed o’r blaen - a’r cyfan am y pris mynediad arferol…

Bydd ein Gŵyl Hanes Plant yn cloi’n swyddogol yng Ngŵyl Ganoloesol Castell Biwmares - sy’n dathlu ei degfed pen-blwydd yn ystod haf 2019.

Cynhelir y dathliad olaf ddydd Sadwrn 24 a dydd Sul 25 Awst, pan fydd Castell Biwmares yn llawn i’r ymylon o gyfoeth o weithgareddau canoloesol ac adloniant teuluol - gan gynnwys:

 • Ailgreadau anhygoel o frwydrau
 • Arddangosfeydd anghredadwy o arfau
 • Ysgol i Farchogion
 • Gweithdai cellweiriwr gyda Flotsam y Ffŵl
 • Gorymdeithiau draig rhyngweithiol
 • Blasu bwyd canoloesol
 • Arddangosfeydd o adar ysglyfaethus yn hedfan
 • Gweithgareddau crefft
 • Adloniant cerddorol canoloesol
 • Ysgol Syrcas
 • Cyfarfod y Dreigiau Alchemy a chael eich diddanu ganddyn nhw
 • Sesiynau adrodd stori gyda Dienyddiwr y Castell
 • Perfformiadau ac arddangosfeydd hanes byw gyda phentref gwib canoloesol  
 • Gweithdy sgetsio cymeriadau canoloesol gyda’r artist a’r darlunydd o Gymru sy’n prysur gwneud enw i’w hun, Efa Lois.

Hefyd, os ydych chi’n meddwl y gallwch chi ddylunio ac adeiladu caer ganoloesol, profwch eich sgiliau i’r eithaf yn un o’n gweithdai adeiladu cestyll Lego poblogaidd.

Addas i blant 5+ oed, cyntaf i’r felin fydd hi i’r gweithdai Lego, gyda phedwar gweithdy, awr o hyd, yn cael eu cynnal y tu allan i’r ystafell ffilm ddydd Sadwrn 24 a dydd Sul 25 Awst.

Bydd y rhain ar gael rhwng 10.30am a 11.30am, 11.45am a 12.45am, 2pm a 3pm, a 3.15pm a 4.15pm. Cyrhaeddwch yn gynnar er mwyn cadw lle ac osgoi cael eich siomi.

Addas i blant o bob oed, bydd Efa Lois yn cynnal dau weithdy sgetsio galw heibio yn y Castell bob dydd. Cynhelir y sesiwn gyntaf rhwng 11am a 12pm, a’r ail rhwng 2pm a 4pm. Bydd deunyddiau lliwio ar gael i blant bach.

Nid oes angen archebu lle ymlaen llaw, ac mae mynediad i’r digwyddiad Gŵyl Ganoloesol Castell Beaumaris yn gynwysiedig yn y tâl mynediad arferol.

Mynediad am ddim i aelodau Cadw.

Faint a fynnid o ymweliadau â gorffennol Cymru

Ymunwch â Cadw am gyn lleied â £1.50 y mis a chael faint a fynnid o ymweliadau â thros 100 o safleoedd hanesyddol

 Ymunwch â Cadw heddiw

Mwynhewch holl fanteision bod yn aelod o Cadw

 • 10% oddi ar siopau Cadw 
 • 50% oddi ar bris mynediad i safleoedd Treftadaeth Lloegr a’r Alban Hanesyddol
 • Mynediad AM DDIM i English Heritage a Historic Scotland wrth adnewyddu
 • Mynediad AM DDIM i eiddo Manx National Heritage 
 • Pecyn Aelodaeth AM DDIM yn cynnwys sticer car a map lliw llawn