Skip to main content

Yn galw haneswyr ifanc, brwdfrydig Cymru a thu hwnt…

Byddwch yn barod i ddarganfod hanes epig Cymru gyda channoedd o weithgareddau ‘cŵl’, gweithdai a phrofiadau newydd sbon yn ein Gŵyl Hanes Plant.

Rhwng 1 a 25 Awst, bydd dros 25 o safleoedd treftadaeth ledled Cymru yn cydweithio i gynnal haf bythgofiadwy o hwyl a sbri – o weithdai adeiladu cestyll Lego i ailgreadau anghredadwy o frwydrau, a daw’r Ail Ryfel Byd yn fyw mewn Safle Treftadaeth y Byd UNESCO, hyd yn oed.

Cewch ddewis ymhlith dros 100 o ddigwyddiadau cyffrous - gan gynnwys ‘Agoriad Mawreddog’ yng Nghastell Caerffili (dydd Iau 1 a dydd Gwener 2 Awst) a seremoni gloi fawreddog yng Nghastell Biwmares (dydd Sadwrn 24 a dydd Sul 25 Awst) - bydd cymaint o ffyrdd i archwilio treftadaeth anhygoel Cymru yr haf hwn.

Chwiliwch am ‘Gŵyl Hanes Plant’ ar chwiliwr digwyddiadau Cadw i ddod o hyd i’ch digwyddiad agosaf.

Gŵyl Hanes Plant / Kids' History Festival

Faint a fynnid o ymweliadau â gorffennol Cymru

Ymunwch â Cadw am gyn lleied â £1.50 y mis a chael faint a fynnid o ymweliadau â thros 100 o safleoedd hanesyddol

 Ymunwch â Cadw heddiw

Mwynhewch holl fanteision bod yn aelod o Cadw

  • 10% oddi ar siopau Cadw 
  • 50% oddi ar bris mynediad i safleoedd Treftadaeth Lloegr a’r Alban Hanesyddol
  • Mynediad AM DDIM i English Heritage a Historic Scotland wrth adnewyddu
  • Mynediad AM DDIM i eiddo Manx National Heritage 
  • Pecyn Aelodaeth AM DDIM yn cynnwys sticer car a map lliw llawn