Skip to main content

Ein Hymateb

Trosolwg

Er bod drysau swyddfeydd Cadw yn dal i fod ar gau, mae ein timau cynghori a gwaith achos yr amgylchedd hanesyddol sy’n gweinyddu ein swyddogaethau dynodi, caniatâd, ymgynghori a grantiau yn parhau i ddarparu’r gwasanaethau hyn wrth weithio o gartref. Mae ein swyddogion maes wedi argymell cynnal rhywfaint o ymweliadau safle ac archwiliadau gan ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru yn ofalus. Os hoffech wneud cais am ymweliad safle, cysylltwch â ni ac fe wnawn ni drafod y trefniadau gyda chi.

Er mwyn sicrhau bod ein hymweliadau â safleoedd yn cael eu cynnal yn ddiogel, mae ein staff yn cydymffurfio â’n hasesiadau risg ac yn gweithredu'r holl fesurau rheoli sy'n ofynnol i gydymffurfio â chanllawiau a chyfyngiadau presennol Llywodraeth Cymru i'ch cadw'n ddiogel. Mae pob un o’n staff wedi cwblhau hyfforddiant rheoli heintiau a hylendid er mwyn osgoi trosglwyddo’r coronafeirws. Rydym wedi datblygu Cod Ymarfer ac yn gofyn i chi ei ddarllen cyn ein hymweliad.