Skip to main content

Dewch draw i weld sut oedd bwyd yn cael ei baratoi a beth fyddai arglwyddi a marchogion yn ei fwyta.

Byddwch yn gallu gweld pa fathau o fwyd a fyddai wedi cael eu bwyta a gweld sut y cafodd ei baratoi a'i goginio. Dysgwch am hanes coginio a'r gwahanol fathau o fwyd yr oeddent yn eu bwyta yn yr oes ganoloesol.


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am Ddim
Oedolyn
£7.30
Teulu
£21.20
Pobl anabl a chydymaith
Am Ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£4.40
Pobl hŷn (Oed 65+)
£5.80