Skip to main content

Hoffech chi dynnu lluniau’r holl sêr sy’n llenwi’r awyr gyda’r nos? Dyma’r digwyddiad i chi felly...

Dewch i abaty anhygoel Ystrad Tyndyrn i ymuno ag un o astroffotograffwyr mwyaf nodedig Cymru, Alyn Wallace (sydd â 32,000 o ddilynwyr Instagram!), am noson hudolus o ffotograffiaeth awyr nos. Hefyd, mae'n gyfle prin i grwydro un o safleoedd treftadaeth mwyaf gwerthfawr Cymru gyda’r nos!

Bydd y gweithdy pedair awr unigryw yn dechrau gyda sesiwn theori dan do (1.5 awr) yn yr Anchor Inn – ochr draw i faes parcio’r Abaty – lle bydd mynychwyr yn ennill gwybodaeth werthfawr o ran sut i gynllunio, sut i osod y camera, a pha dechnegau sydd eu hangen i dynnu lluniau llwyddiannus o awyr dywyll Cymru. Os ydych yn chwilio awgrymiadau ar sut i osgoi llygredd golau (hyd yn oed gyda chamerâu rhad), neu gyfle i drafod technegau ôl-brosesu, neu gyngor am yr offer a'r lensys gorau, bydd Alun ar gael gyda chyfoeth o gyngor ac atebion i unrhyw gwestiynau am faes astroffotograffeg.

Gyda’r gwersi newydd wedi’u dysgu, byddwch yn barod ar gyfer ychydig o waith ymarferol. Cewch eich tywys o amgylch Abaty Tyndyrn gyda’r hwyr (2.5 awr) i ddarganfod cyfres o leoliadau sy'n cynnig golygfeydd anghygoel o’r heneb o’r 12fed Ganrif.

I fod yn rhan o’r digwyddiad, bydd angen i chi ddod â’r offer canlynol:

  • Camera (DSLR/Mirrorless)
  • Lens lydan (e.e. 18-55mm, 10-20mm, 14mm, 16-35mm)
  • Fflachlamp i’ch pen (Mi fydd yn dywyll!)
  • Tripod (mae rhai ar gael i’w benthyg, ond cyntaf i’r felin yw hi – gwnewch gais cyn y digwyddiad drwy e-bost)

Gan y bydd llawer o'r digwyddiad hwn yn cael ei dreulio yn yr awyr agored ac mewn tywyllwch llwyr, rhaid i fynychwyr digwyddiad ddod â fflachlamp i’r pen (i chi weld os yw eich camera yn barod ac yn ei le ar gyfer y snaps hollbwysig!) ac fe'u cynghorir i wisgo'n briodol ar gyfer y tywydd e.e. cynnes dillad ac esgidiau addas.  

MAN CYFARFOD Y DIGWYDDIAD: 'The Snug' yn yr Anchor Inn (ochr draw'r maes parcio o Abaty Tyndyrn).  

Sylwer:

Mae'r digwyddiad yn addas ar gyfer ffotograffwyr amatur sydd â diddordeb mewn astroffotograffiaeth yn ogystal â rhai cwpl newydd i ffotograffiaeth. Nid yw'r digwyddiad yn addas i blant o dan 16 oed na rhai sydd mewn cadair olwyn.

Byddwch yn treulio cryn dipyn o’r digwyddiad yn yr awyr agored ac mewn tywyllwch llwyr. Rhaid i fynychwyr y digwyddiad ddod â fflachlamp i'r pen ac fe'u cynghorir i wisgo'n briodol ar gyfer y tywydd e.e. dillad cynnes ac esgidiau addas.

Bydd diodydd a byrbrydau ar gael i'w prynu o’r Anchor Inn drwy gydol y sesiwn theori.

Os oes gennych gwestiynau am unrhyw ddigwyddiad neu offer camera, e-bostiwch: cadw@equinox.cymru.

Cwestiynau Cyffredin

Rwyf ond newydd ddechrau tynnu lluniau, a yw'r digwyddiad hwn yn addas i mi?

Ydy! Mae'r gweithdy hwn yn addas ar gyfer dechreuwyr llwyr yn ogystal ag amaturiaid sydd â phrofiad mewn ffotograffiaeth ac sy’n awyddus i roi sglein ar eu sgiliau.

Mae gen i ddiddordeb mawr yn y digwyddiad hwn, ond does gen i ddim camera DSLR / Mae gen i gamera 'X' a lens 'Y' — ydy hyn yn iawn? Peidiwch â theimlo cywilydd am eich camera neu'ch lens. Nid yr offer sy’n bwysig, rhoi cynnig arni sy’n bwysig!  Os ydych yn ansicr neu eisiau holi a yw'ch offer yn addas, anfonwch e-bost at cadw@equinox.wales.

A fydd y gweithdy’n cael ei gynnal os bydd y tywydd yn wael?

Os yw'r rhagolygon yn dweud y bydd hi’n gymylog neu'n bwrw, byddwn yn cynnal gweithdy theori astroffotograffeg a pheintio golau (ymarferol) — rhywbeth y gallwn ei wneud dan do ac yn yr awyr agored. Os bydd storm, caiff y digwyddiad ei ganslo gyda 24 awr o rybudd a'i ail-drefnu ar gyfer dyddiad diweddarach.


Prisiau

Categori
Categori Price
Oedolyn
£35.00
Aelodau Cadw
£31.50

Dim ond lle i 12 sydd yn y digwyddiad, ac mae pob cyfranogwr.angen tocyn unigol.

* Sylwer, os bydd hi’n gymylog neu’n dywydd gwlyb, fe fydd y digwyddiad yn dal i fynd yn ei flaen fel gweithdy theori astroffotograffeg a pheintio golau (ymarferol). Os bydd storm, caiff y digwyddiad ei ganslo gyda 24 awr o rybudd a'i ail-drefnu ar gyfer dyddiad diweddarach.