Skip to main content

Taith gerdded bwyd gwyllt canoloesol a gweithdy chwilota am fwyd.

Ymunwch â Jade Mellor, chwilotwr porthiant proffesiynol, ar daith gerdded o amgylch y castell ac i lawr drwy’r coed i’r ceunant. Byddwn yn adnabod ac yn casglu planhigion gwyllt.

Byddwn wedyn yn gwneud sudd afal sbeislyd yng nghysgod y castell.

Addas ar gyfer pob oed (mae’n rhaid i blant fod yng nghwmni oedolion). 

 


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£4.20
*Teulu
£12.20
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£2.50
Pobl hŷn (Oed 65+)
£3.40

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18