Skip to main content

Ymunwch â’n hartist lleol a rhowch gynnig ar blethu helyg yn ein gweithdai galw i mewn.

Yn y gweithdy gwehyddu defnyddir helyg o wahanol liwiau i greu gwaith celf arbennig a diddorol i fynd gyda chi a'i arddangos yn eich cartref neu eich gardd. 


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£4.20
*Teulu
£12.20
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£2.50
Pobl hŷn (Oed 65+)
£3.40

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18