Skip to main content

Pam bod llygaid tylluanod yn felyn? Oes gan farcud gynffon fforchog go iawn? Pa mor bell gall eryr weld?

Barcutiaid Hedegog a Thylluanod Diog – cyfle i syllu’n agos ar adar ysglyfaethus. Cewch gyffwrdd yr adar hyn, dysgu sut maent yn hela a pham eu bod mor bwysig yn y canol oesoedd.

Diwrnod gwych i bawb o bob oed gyda Hebogyddiaeth Gorllewin Cymru. Cewch weld yr adar yn hedfan drwy gydol y dydd a bydd cyfle i’w dal hefyd. Cyfle i gael golwg agos ar rai o’n hadar ysglyfaethus brodorol ac egsotig. Cewch ddysgu sut maent yn hela a sut oedd hebogwyr canoloesol yn eu hyfforddi i ddarparu bwyd i bobl yn ystod misoedd hir y gaeaf.


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£4.20
Teulu*
£12.20
Pobl anabl a chydymaith
Am Ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£2.50
Pobl hŷn (Oed 65+)
£3.40

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18


Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Mer 28 Awst 2019
10:00 - 17:00