Skip to main content

Dewch i ryfeddu at grefft caligraffi sy’n defnyddio deunyddiau a thechnegau priodol i gyfnod y Tuduriaid.

Cewch ddysgu am dorri cwils, paratoi paentiau ac inc, a llythrennau  goliwiedig. Bydd cyfle hefyd i greu celf a rhoi cynnig ar galigraffi. Cewch ddysgu sut y defnyddiwyd dogfennau a llyfrau a ysgrifennwyd â llaw mewn cyfnod lle’r oedd argraffu yn dod yn gynyddol bwysig.   


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£4.20
*Teulu
£12.20
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£2.50
Pobl hŷn (Oed 65+)
£3.40

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18


Amseroedd

Dyddiad Amseroedd