Skip to main content

Rhowch gynnig arni ar Ddydd Saethyddiaeth!

Dewch i gwrdd ag aelodau ein clwb saethyddiaeth - Saethyddion Red Dragon o Gaernarfon. Byddant yn arddangos sut mae’r bwa wedi esblygu ers cyfnod y bwa hir canoloesol yn ogystal â darparu cyfarwyddiadau ar sut i saethu - £3 ar gyfer 6 saeth. Dysgwch sut i lwytho a saethu trebuchet, gwyliwch of saethau’n creu pen saeth ganol oesol a saer saethau’n gosod plu. Bydd gwragedd y garsiwn yn y gwersyll ac yn trafod meddyginiaethau bwyd a pherlysiau canol oesol.


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£9.90
*Teulu
£28.90
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£6.00
Pobl hŷn (Oed 65+)
£8.00

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18