Skip to main content

Diwrnod Creu yn y Castell

Chwilio am rywbeth hwyliog i’w wneud yn ystod gwyliau’r haf? Dewch i gymryd rhan yn un o’n gweithgareddau crefft teuluol a gwnewch rywbeth i chwarae gydag ef yn y Castell a mynd  adref gyda chi!


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am Ddim
Oedolyn
£7.30
Teulu*
£21.20
Pobl anabl a chydymaith
Am Ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£4.40
Pobl hŷn (Oed 65+)
£5.80

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18