Skip to main content

Ymunwch â ni yng Nghastell Dinbych am ddiwrnod o hwyl a chwerthin!

Fe fydd Gosgordd y Tywysogion yno i arddangos amrywiaeth gyffrous o arddangosfeydd hanes byw. Beth am roi cynnig ar saethu â bwa?

Rydym hefyd yn annog plant i gymryd rhan yn Helfa’r Ddraig i ddod o hyd i’r wyau draig cudd.

Ai chi fydd yn ennill gwobr o wy draig aur?


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£4.20
Teulu*
£12.20
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£2.50
Pobl hŷn (Oed 65+)
£3.40

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18