Skip to main content

Dewch i’n dyddiau teuluol sy’n llawn dop o hwyl a sbri, gyda Dreigiau Alcemi a Fflotsam y ffŵl!

Cewch gwrdd â dreigiau bychain a charnifal, gwylio gorymdaith a gwrando ar straeon am ein cyfeillion tanllyd. Cewch hefyd droi eich llaw at ddysgu sgiliau syrcas, fel jyglo, troelli platiau a llawer mwy, gyda Fflotsam, Digrifwr y Castell.


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£7.30
*Teulu
£21.20
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£4.40
Pobl hŷn (Oed 65+)
£5.80

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18


Amseroedd

Dyddiad Amseroedd