Skip to main content

Sut fath o fywyd oedd byw mewn Castell Canoloesol?

Camwch yn ôl i’r gorffennol gyda marchogion Ardudwy, a rhoi cynnig ar saethu gyda bwa a saeth. Adar ysglyfaethus. Cyfle hefyd i weld arddangosfeydd ymladd ac arfau.


Prisiau

Categor1
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£7.30
*Teulu
21.20
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£4.40
Pobl hŷn (Oed 65+)
£5.80

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18