Skip to main content

Dewch draw i un o’n Prynhawniau Crefft Hafaidd – i Ddathlu Dreigiau!

Rydyn ni’n dwlu ar ddreigiau yn yr Abaty, yn enwedig rhai coch. Dewch draw i un o’n Prynhawniau Crefft Hafaidd gwych i greu draig i fynd adref gyda chi. Cewch ei lliwio’n unrhyw liw, neu roi cynnig ar liwio cylch allwedd draig.

Mae digon o bethau eraill i’w creu hefyd!


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£4.20
*Teulu
£12.20
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£2.50
Pobl hŷn (Oed 65+)
£3.40

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18


Amseroedd

Dyddiad Amseroedd