Skip to main content

Mae Ysgol Hyfforddi Marchogion Castell Cricieth yn chwilio am bobl frwdfrydig i’w hyfforddi i fod yn farchogion.

‘Byddwch yn farchog, cewch antur fawr,

Dewch i Gricieth i hyfforddi nawr!’

 

Dewch i gyfarfod marchog canoloesol yng Nghastell Cricieth fydd yn eich hyfforddi i fod yn farchog llwyddiannus.

 

Bydd sesiynau hanner awr o 11.00am tan 15.45pm

 


Prisiau

Categori
Categori Price
Oedolyn
£5.80
Teulu*
£16.80
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£3.20
Pobl hŷn (Oed 65+)
£4.60
Aelod - Ymunwch rŵan
Am Ddim
Pobl anabl a chydymaith
Am Ddim

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18