Skip to main content

Bydd capel Castell Biwmares yn gartref i Deuair drwy gydol gwyliau’r haf wrth iddyn nhw chwarae a chanu cerddoriaeth draddodiadol Gymreig hyfryd. Ceri ac Elsa yw Deuair. Daw Elsa o Ganada yn wreiddiol ac mae wedi dysgu Cymraeg ers symud i Gymru. Byddan nhw nid yn unig yn chwarae ac yn canu ond hefyd yn adrodd yr hanes tu ôl i’w caneuon yn Saesneg ac yn Gymraeg ac yn trafod eu hofferynnau.

Dewch draw yn ystod yr haf i glywed cerddoriaeth draddodiadol Gymreig yn atseinio drwy dŵr capel y castell sydd wedi cael ei adnewyddu’n ddiweddar. Mae acwsteg y capel yn berffaith ar gyfer y math yma o gerddoriaeth


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£7.30
Teulu*
£21.20
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£4.40
Pobl hŷn (Oed 65+)
£5.80

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18


Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Sul 25 Awst 2019
10:00 - 17:00
Llun 26 Awst 2019
10:00 - 17:00