Skip to main content

Mae ein sioe “Heboga Rhamantus – Hebogyddiaeth Hanesyddol a Chrefft Serch Cwrtais” wedi’i theilwra’n arbennig ar gyfer Dydd Sant Ffolant. Mae sgwrs y sioe yn wahanol i'r arfer, gan ei bod yn cynnwys yr holl wybodaeth i wau hanesyn am gariad a rhamant yn y Canol Oesoedd, a sut chwaraeodd Hebogyddiaeth ran bwysig yn hynny. Rydym hefyd yn cynnig sesiynau barddoniaeth ac adrodd straeon rhwng sioeau lle byddwn yn adrodd straeon hebogyddion enwog a fu'n canlyn ei gilydd yn y maes hela, ac yn diddanu’r gynulleidfa gyda phenillion a rhyddiaith hyfryd o'r Canol Oesoedd.

Bydd dwy sioe hedfan, am 12:30pm a 2:30pm, lle byddwch yn gallu gweld rhai o’r adar yn hedfan, a gwylio eu steil godidog, tra bydd yr hebogyddion yn eich swyno â sylwebaeth gyffrous er mwyn plymio i fyd adar ysglyfaethus


Prisiau

Prisiau mynediad safonol yn gweirthredu