Skip to main content

Diwrnod o wefr a hwyl!  

Ymwelwch â Chastell Talacharn am gemau a llwybrau Calan Gaeaf i ddod o hyd i'r ysbrydion a’r pryfaid cop cudd. 

Hwyl i'r teulu i gyd!  


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£4.20
*Teulu
£12.20
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£2.50
Pobl hŷn (Oed 65+)
£3.40

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18