Skip to main content

Dilynwch ein llwybr Calan Gaeaf dychrynllyd o gwmpas Castell Cas-gwent… os ydych chi’n ddigon dewr!!

Mae'r llwybr yn addas ar gyfer plant o bob oed.


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£7.30
*Teulu
£21.20
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£4.40
Pobl hŷn (Oed 65+)
£5.80

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18