Skip to main content

Dilynwch ein llwybr Calan Gaeaf dychrynllyd o gwmpas Castell Cas-gwent… os ydych chi’n ddigon dewr!!

Mae'r llwybr yn addas ar gyfer plant o bob oed.


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£7.30
*Teulu
£21.20
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£4.40
Pobl hŷn (Oed 65+)
£5.80

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18


Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Sad 26 Hyd 2019
09:30 - 17:00
Sul 27 Hyd 2019
09:30 - 17:00
Llun 28 Hyd 2019
09:30 - 17:00
Maw 29 Hyd 2019
09:30 - 17:00
Mer 30 Hyd 2019
09:30 - 17:00
Iau 31 Hyd 2019
09:30 - 17:00